Mijn spaarrekening brengt niets op. Is er een alternatief?

We weten allemaal dat onze spaarrekeningen tegenwoordig niets meer opbrengen, maar wat is dan wél een goed alternatief om je zuurverdiende centen toch te laten opbrengen? Wil je niet als een cowboy zelf moeten gaan beleggen op de beurs met alle risico’s van dien en ben je op zoek naar een veilig alternatief dat jou toch een mooi rendement geeft?

De Credo26 Grow is zo een betrouwbaar alternatief, zowel voor particulieren als voor rechtspersonen. We zetten graag even de voordelen en voorwaarden voor je op een rijtje.

Spaarformulie binnen tak 26:

Met Credo26 Grow kies je voor een spaarverzekering waarin je flexibel kan beleggen zonder engagement naar de toekomst toe, met een gewaarborgd rendement en kapitaalsgarantie van bij aanvang. Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering en dus een spaarformule met kapitalisatie van de interesten. Jouw kapitaal is doorheen de volledige looptijd van je contract gewaarborgd.

Stijgend rendement:

Het rendement bij Credo26 Grow is samengesteld uit een basisintrestvoet enerzijds en een getrouwheidsrentevoet anderzijds.

De basisintrestvoet is steeds gegarandeerd voor 1 jaar. Bij wijziging van de basisintrestvoet word je steeds op de hoogte gebracht.

De getrouwheidsinterestvoet is gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract en wordt verworven op de jaarvervaldag van de premie.

Vrijheid en lage kosten:

Met de Credo26 Grow geniet je van stijgende getrouwheidsintrestvoeten die steeds op de jaarvervaldag verworven worden. Deze intrestvoeten zijn gekend van bij het begin van het contract en wijzigen niet gedurende de duurtijd van jouw contract. Hoe langer de looptijd, hoe hoger jouw rendement.

Deze spaarverzekering is een formule op lange termijn, maar biedt jou zeker toch ook de nodige vrijheid. Dankzij de vlotte en kosteloze afkoopformules is deze formule namelijk ook geschikt voor de korte of middellange termijn.

Je geld is op elk moment vrij opvraagbaar, geheel of gedeeltelijk. Je hebt dus geen engagement naar duurtijd. Je hebt alle vrijheid en beslist in de looptijd van 9 jaar zélf wanneer je het contract stopt.

Er zijn geen instapkosten, geen uitstapkosten, geen beheerskosten en al evenmin een afkoopvergoeding!

Op de effectief ontvangen interesten betaal je enkel roerende voorheffing.

En nu de cijfers!

Na 1 jaar biedt de Credo26 Grow jou reeds het minimumrendement van een spaarrekening (0,16% =  0,11% netto), waarna de getrouwheidsvoeten stijgen tot 1,60% het negende jaar. Het bruto actuarieel rendement na 9 jaar bedraagt momenteel 0,59%.

Je geld blijft bovendien op elk moment kosteloos gedeeltelijk of geheel opvraagbaar bij een minimum van 1250 €.

We tonen het je graag met een concreet voorbeeld:

Credo26 Grow (tarief dd. 16/09/2020)

100.000 € na 9 jaar 105.510,92 € bruto -> 103.857,64 € netto

Spaarrekening (0,11%):

100.000 € na 9 jaar -> 100.994 €

Het verschil tussen een gewone spaarrekening en de Credo26 Grow is dus een mooie 2.863,64 €!

Heb je hierover vragen of wil je een meer uitgebreide rendementsberekening? Neem zeker contact met ons op, we helpen je graag om jouw financiële toekomst te helpen uitstippelen!