FAQ

Een te hoog BMI, heeft dat gevolgen op verzekeringsvlak?

Het berekenen van een premie wordt altijd gebaseerd op het risico die de verzekeraar zal nemen.

Daarom kan het inderdaad zijn dat een te hoog BMI kan zorgen dat de premie hoger ligt. De verzekeringsmaatschappij kan medische informatie opvragen en als daaruit resulteert dat u meer kans maakt op latere risico's, dan zal de verzekeraar een hogere premie toekennen.

Valt plastische chirurgie onder de hospitalisatieverzekering?

Wanneer zal de hospitalisatieverzekering de plastische chirurgie dekken?

Als dit gaat om een reconstructieve ingreep. Dit betreft een ingreep om lichamelijke letsels als gevolg van ongeval, ziekte of aangeboren afwijking te herstellen of tot minimale schade te herleiden.

Bijvoorbeeld: reconstructie van de borst na borstkanker.

Dekt de hospitalisatieverzekering mijn behandeling in elk ziekenhuis?

Ja, in België hebt u vrije keuze bij welk ziekenhuis u de behandeling wenst uit te voeren.

Enkel zijn er bepaalde uitzonderingen als dit gaat om de duurdere ziekenhuizen. Dit met betrekking tot de ereloonsupplementen, als deze hoger liggen dan gemiddeld. Deze ziekenhuizen bevinden zich voornamelijk in regio Brussel.

Binnen deze ziekenhuizen zal de verzekering slechts een deel van de kosten dekken tot een bepaald limiet.

Verandering van de werksituatie, verandering van de hospitalisatieverzekering

Beschikt u nu over een hospitalisatieverzekering voorzien door uw huidige werkgever?

Maar hoe kunt u verzekerd blijven bij verandering van uw werksituatie?

 

Hospitalisatieverzekering via de nieuwe werkgever

Hierbij kunt u te maken hebben met:

Een verplichte hospitalisatieverzekering: hierbij is er gewoonlijk geen wachttermijn en bent u bij aanwerving direct verzekert.

Zelfdoding van de verzekerde, dekt de levensverzekering dit?

Ja, een levensverzekering keert uit bij zelfdoding. Deze levensverzekering moet echter wel een overlijdingsdekking bevatten.

MAAR als de zelfdoding gebeurt binnen het eerste jaar na het ondertekenen van het verzekeringscontract gebeurt, dan zal de levensverzekering deze niet dekken.

Wat is een gezinsverzekering en welke waarborgen biedt ze ?

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als "de familiale" en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of kortweg BA Familiale of soms ook als de Verzekering Privéleven. Dergelijke polis vergoedt de schade aan een derde waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent en die niet onder uw contractuele verplichtingen valt.

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringspolis die u toelaat om allereerst uw rechten te kennen en indien nodig en volgens de bepalingen van uw polis die rechten ook te verdedigen. De polis zal zowel bijstand verlenen als u zelf een zaak opstart als in het geval iemand een vordering tot u richt. Daarvoor moet de zaak niet altijd tot een gerechtelijke of administratieve procedure gekomen zijn.

Ik heb een doorlopende reisverzekering, bijstand en annulering inbegrepen. Als ik een weekendje erop uit trek in België, geldt mijn reisverzekering dan ook?

Een doorlopende reisverzekering – met dekkingen bij annulering, nood aan bijstand en/of bagageproblemen – geldt, zoals de naam zelf zegt, voor een volledig kalenderjaar en is geldig in België en in het buitenland voor zover die dekkingen voorzien zijn in uw verzekering. U hoeft niet naar Turkije of Spanje te trekken om van die dekking te kunnen genieten. Ook vakantie in eigen land is in dat geval gedekt.

Wanneer hebt u recht op een vervroegd pensioen?

De pensioenhervorming wijzigt niks aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Maar door de nieuwe wetgeving zijn de voorwaarden voor een vervroegd pensioen wel verstrengd. Zo wordt niet alleen de minimumpensioenleeftijd stelselmatig verhoogd maar ook het vereiste aantal loopbaanjaren. De nieuwe regeling loopt als volgt:

2013

Minimumleeftijd: 60 jaar en 6 maanden